Thông Báo Lễ ngày 31/7/2022 Chúa Nhật Tuần Thứ 18 Thường Niên(C)

Thông Báo Lễ ngày 31/7/2022 Chúa Nhật Tuần Thứ 18 Thường Niên(C) Thông tin từ Cha John Nguyễn Sinh Sắc, Linh mục phụ trách cộng đoàn Osaka. Thánh Lễ tiếng Việt lúc 15giờ30, ngày 31/7/2022, tại Nhà thờ Chánh Tòa Osaka (nhà thờ Tamatsukuri), sẽ do Linh mục John Nguyễn sinh Sắc chủ tế Sau Lễ, Cha sẽ ngồi Tòa để ban Bí Tích Hòa Giải tại Chika Horu.


Ngày đăng: 00:35 29/07/2022
© 2021 Cộng đoàn công giáo Việt Nam - Osaka.
All rights reserved.