Thông Báo Lễ ngày 24/7/2022 Chúa Nhật Tuần Thứ 17 Thường Niên(C)

Thông Báo Lễ ngày 24/7/2022 Chúa Nhật Tuần Thứ 17 Thường Niên(C) Thông Báo Lễ ngày 24/7/2022 Chúa Nhật Tuần Thứ 17 Thường Niên(C) Thông tin từ Cha John Nguyễn Sinh Sắc, Linh mục phụ trách cộng đoàn Osaka. Thánh Lễ tiếng Việt lúc 15giờ30, ngày 24/7/2022, tại Nhà thờ Chánh Tòa Osaka (nhà thờ Tamatsukuri), sẽ do Linh mục Stephana Nguyễn văn Năng chủ tế


Ngày đăng: 10:45 21/07/2022
© 2021 Cộng đoàn công giáo Việt Nam - Osaka.
All rights reserved.