Thông Báo Lễ ngày 17/7/2022 Chúa Nhật Tuần Thứ 16 Thường Niên(C)

Thông Báo Lễ ngày 17/7/2022 Chúa Nhật Tuần Thứ 16 Thường Niên(C) Thông tin từ Cha John Nguyễn Sinh Sắc, Linh mục phụ trách cộng đoàn Osaka. Thánh Lễ tiếng Việt lúc 15giờ30, ngày 17/7/2022, tại Nhà thờ Chánh Tòa Osaka (nhà thờ Tamatsukuri), sẽ do Linh mục Emanuel Trần Văn Bỉnh chủ tế Cha sẽ ngồi Tòa để ban Bí Tích Hòa Giải tại Chika Horu tử 14:30 đến 15:20


Ngày đăng: 01:26 14/07/2022
© 2021 Cộng đoàn công giáo Việt Nam - Osaka.
All rights reserved.