Các Lễ Buộc Trong Năm.

Các Lễ Buộc Trong Năm.
Các lễ buộc trong năm và LUẬT DỰ LỄ NGÀY CHÚA NHẬT CÙNG CÁC NGÀY LỄ BUỘC
Điều răn thứ nhất trong “Sáu điều răn Hội Thánh” đã quy định: “Xem lễ ngày chúa nhật cùng các ngày lễ buộc”.
CÁC LỄ BUỘC Bộ giáo luật hiện hành đã ấn định các ngày lễ buộc như sau:
0. Mọi Chúa Nhật trong năm;
1. Lễ Mẹ Thiên Chúa- Ngày 1 Tháng 1;
2. Lễ Hiển Linh- được mừng kính vào ngày Chúa Nhật trong khoảng từ ngày 2 đến ngày 8/1;
3. Lễ Thánh Cả Giuse- Ngày 19 Tháng 3;
4. Lễ Chúa Lên Trời- 40 ngày sau ngày Chúa Phục sinh (ngày Thứ Năm trong tuần nhưng thường được mừng kính trọng thể vào ngày Chủ Nhật của tuần đó.);
5. Lễ Mình Máu Thánh Chúa- Ngày 18 Tháng 6;
6. Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô- Ngày 29 Tháng 6;
7. Lễ Đức Mẹ Lên Trời- Ngày 15 Tháng 8;
8. Lễ Các Thánh Nam Nữ- Ngày 1 Tháng 11;
9. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm- Ngày 8 Tháng 12;
10. Lễ Chúa Giáng Sinh- Ngày 25 Tháng 12
Đây là những ngày lễ buộc chính thức được cử hành tại Tòa Thánh Vatican. Nhưng có nhiều thay đổi ở những nơi khác
Theo Giáo Luật:
Khoản 1247 : Vào ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc khác, tín hữu buộc phải tham dự thánh lễ, và hơn nữa, kiêng làm những công việc hay hoạt động làm ngăn trở sự thờ phượng Thiên Chúa, sự hưởng niềm vui ngày của Chúa, hoặc sự nghỉ ngơi cần thiết cho tâm trí và thân xác.
Khoản 1248 #1: Ai tham dự Thánh lễ, cử hành theo lễ nghi Công giáo bất cứ ở đâu, hoặc vào chính ngày lễ (đại lễ) hay vào chiều ngày trước lễ (vọng), thì người ấy đã chu toàn việc buộc dự lễ.
Nhưng hy vọng rằng: chúng ta không chi tham dự lễ vì buộc, mà vì lòng yêu mến Thánh Thể, nên tham dự cả lễ vọng, lễ chính nhật và các lễ trong ngày đó chắc chắn cũng sẽ đem lại ơn ích cho chúng ta.

Ngày đăng: 27/04/2023
© 2021 Cộng đoàn công giáo Việt Nam - Osaka.
All rights reserved.