Bài Đọc, Tin Mừng Chúa Nhật Tháng 10/2023 Năm A (Có Lời Nguyện Tín Hữu)

Bài Đọc, Tin Mừng Chúa Nhật
tháng 10/2023 năm A
(Có Lời Nguyện Tín Hữu)
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN
NGÀY 01 THÁNG 10
BÀI ĐỌC I: Ed 18, 25-28
Nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Êdêkien.
Có lời Đức Chúa phán như sau: “Các ngươi nói: “Đường lối của Chúa Thượng không ngay thẳng”. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây: phải chăng đường lối của Ta không ngay thẳng hay đường lối của các ngươi mới không ngay thẳng? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết. Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm, mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình. Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó phạm, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết”.
Đó là Lời Chúa
ĐÁP CA: Tv 24
Đáp: Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài.
Xướng: Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. Sớm hôm con những cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái.
Xướng: Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu Ngài đã từng biểu lộ, từ muôn thưở muôn đời. Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến, nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng.
Xướng: Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của Người.
BÀI ĐỌC II: Pl 2, 1-11
Anh em hãy có những tâm tinh như chính Đức Kitô Giêsu.
Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philiphê.
Thưa anh em, nếu quả thật sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong Thần Khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau.. Đừng làm chỉ vì ganh tỵ hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu.
Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe Danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái qùy, và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: “Đức Giêsu Kitô là Chúa”.
Đó là Lời Chúa
TUNG HÔ TIN MỪNG
Halleluia, Halleluia. Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Halleluia.
TIN MỪNG: Mt 21, 28-32
Nó hối hận, nên lại đi. Những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho”. Nó đáp: “Con không muốn!” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa Ngài, con đây!” Nhưng rồi lại không đi. Trong hai ngươi con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?” Họ trả lời: “Người thứ nhất”. Đức Giêsu nói với họ: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy”.
Đó là Lời Chúa
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
1. “Này con hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha”. Xin Chúa thương soi sáng, tuôn đổ phúc lành xuống trên Đức Thánh Cha, các Giám Mục, Linh Mục để các Ngài đủ sức can đảm nhiệt thành chu toàn sứ vụ, bằng lời rao giảng, lời cầu nguyện và gương sáng đức tin của mình. Chúng con cầu xin Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2. “Ai khao khát Chúa với tâm hồn chân thành đã chiếm được Đấng mình yêu mến rồi”. Xin cho giới trẻ công giáo luôn khao khát Chúa trên hết mọi sự với tâm hồn chân thật, hầu biết lắng nghe và nhận ra thánh ý Chúa dành cho mình qua Lời Chúa mỗi ngày cũng như qua giáo huấn của Hội thánh, rồi sẵn sàng thực thi, để trở nên những Kitô hữu đạo đức, những chứng nhân anh dũng của Chúa Kitô. Chúng con cầu xin Chúa.
3. “Hôm nay là ngày đầu tháng Mân Côi”. Xin cho các gia đình Công giáo siêng năng lần chuỗi Mân Côi, để nhờ Mẹ cầu bàu cùng Thiên Chúa, cho các nước đang chiến tranh sớm được hòa bình trở lại. Chúng con cầu xin Chúa.
4. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu nói:“Chúa là Người Cha đầy lòng từ bi, hằng thứ tha cho những đứa con phung phá”. Xin cho tất cả chúng ta liên lỉ hoán cải tâm hồn và đời sống, nhờ siêng năng lần chuỗi Mân côi và nhiệt thành thực thi ý Chúa, để luôn được Chúa xót thương. Chúng con cầu xin Chúa.
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN
NGÀY 08 THÁNH 10
BÀI ĐỌC I: Is 5, 1-7
Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh, chính là nhà Israel.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.
Tôi xin hát tặng bạn thân tôi, bài ca của bạn tôi về vườn nho của mình. Bạn thân tôi có một vườn nho trên sườn đồi mầu mỡ. Anh ra tay cuốc đất nhặt đá, giống nho qúy đem trồng, giữa vườn, anh xây một vọng gác, rồi khoét bồn đạp nho. Anh những mong nó sinh trái tốt, nó lại sinh nho dại. Vậy bây giờ, dân Giêrusalem và người Giuđa hỡi, xin phân xử đôi đàng giữa tôi với vườn nho. Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi, mà tôi đã chẳng làm? Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại? Vậy bây giờ tôi cho các người biết, tôi đối xử thế nào với vườn nho của tôi: hàng giậu thì chặt phá cho vườn bị tan hoang, bờ tường thì đập đổ cho vườn bị giày xéo. Tôi sẽ biến thửa vườn thành mảnh đất hoang vu, không tỉa cành nhổ cỏ, gai góc mọc um tùm; sẽ truyền lệnh cho mây đừng đổ mưa tưới xuống. Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh, chính là nhà Israel đó; cây nho Chúa mến yêu qúy chuộng, ấy chính là dân xứ Giuđa. Người những mong họ sống công bình, mà chỉ thấy toàn là đổ máu; đợi chờ họ làm điều chính trực, mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than.
Đó là Lời Chúa
ĐÁP CA: TV 79
Đáp: Vườn nho của Chúa là nhà Israel
Xướng: Gốc nho này, Chúa bứng từ Aicập, đuổi chư dân, lấy chỗ mà trồng, nhánh vươn dài tới phía đại dương, chồi mọc xa đến tận miền Sông Cả.
Xướng: Tường rào nó, vậy sao Ngài phá đổ? Khách qua đương mặc sức hái mà ăn! Heo rừng vào phá phách, dã thú gặm tan hoang.
Xướng: Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại, tự cõi trời, xin ngó xuống mà xem, xin Ngài thăm nom vườn nho cũ, bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng, và chồi non được Ngài ban sức mạnh.
Xướng: Chúng con nguyền chẳng xa Chúa nữa đâu, cúi xin Ngài ban cho được sống, để chúng con xưng tụng danh Ngài, Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn, xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ.
BÀI ĐỌC II: Pl 4, 6-9
Anh em hãy đem những điều này ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.
Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philiphê.
Thưa anh em, anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao qúy, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an, sẽ ở với anh em.
Đó là Lời Chúa
TUNG HÔ TIN MỪNG
Halleluia, Halleluia. Chúa nói: Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Halleluia.
TIN MỪNG: Mt 21, 33-43
Ông chủ sẽ cho các tá điền khác canh tác vườn nho.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây: có chủ nhà kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước; nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằg: “Chúng sẽ nể con ta”. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quánh nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!” Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: “Kinh Thánh có câu: “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta”. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.
Đó là Lời Chúa
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
1.“Thiên Chúa bình an sẽ ở cùng anh em”. Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, và Hàng Giáo Phẩm trong Giáo hội, xin cho sự hiệp nhất và tông truyền của Giáo hội luôn tồn tại, để từ Giáo hội Chúa, ơn bình an sẽ được tuôn chảy cho những ai biết đón nhận sự hiện diện của Chúa ở giữa thế gian này. Chúng con cầu xin Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2.“Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái” . Xin cho những nhà lãnh đạo các quốc gia luôn biết dùng lương tâm để chăm sóc con dân, nhận biết và tin rằng: Chỉ có một Đấng tối cao có thể ban cho và có quyền thu lại tất cả mọi sự. Chúng con cầu xin Chúa.
3.“Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi”. Xin cho các bậc làm cha mẹ trong Hội Thánh ý thức mình sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về phần rỗi của con cái mà Chúa trao phó cho mình nuôi dưỡng và chăm sóc, để hết lòng giúp con cái đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin Chúa.
4.Xin cho mỗi người chúng ta đang hiện diện trong thánh lễ hôm nay, biết nhiệt thành lắng nghe và thực hành Lời Chúa, biết làm chứng cho Tin Mừng của Chúa ngay trong môi trường sống, bằng cách quan tâm, chia sẻ những nhu cầu cần thiết cho những người đang cần đến chúng ta. Chúng con cầu xin Chúa.
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN
NGÀY 15 THÁNG 10
BÀI ĐỌC I: Is 25, 6-10a
Đức Chúa sẽ đãi một bữa tiệc và sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia
Ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế. Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân, và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa Thượng, sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người, và trên toàn cõi đất, Người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân Người. Đức Chúa phán như vậy. Ngày ấy, người ta sẽ nói: “Đây là Thiên Chúa chúng ta, chúng ta từng trông đợi Người, và đã được Người thương cứu độ. Chính Người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ”. Vì bàn tay Đức Chúa sẽ lại đặt trên núi này.
Đó là Lời Chúa
ĐÁP CA: Tv 22
Đáp: Này tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên.
Xướng: Chúa là mục từ chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi.
Xướng: Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính, vì danh dự của Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.
Xướng: Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc, ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa.
Xướng: Lòng nhân hậu và tinh thương Chúa, ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên.
BÀI ĐỌC II: Pl 4, 12-14. 19-20
Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết.
Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philiphê.
Thưa anh em, tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả. Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết. Tuy nhiên, anh em đã chia sẻ với tôi, khi tôi gặp cơn quẩn bách, như thế là phải. Thiên Chúa của tôi sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Đức Kitô Giêsu. Xin tôn vinh Thiên Chúa là Cha chúng ta, đến muôn thưở muôn đời! Amen.
Đó là Lời Chúa
TUNG HÔ TIN MỪNG
Halleluia, Halleluia. Xin Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, soi trí mở lòng cho chúng ta thấy rõ, đâu là niềm hy vọng, mà ơn Người kêu gọi đem lại cho chúng ta. Halleluia.
TIN MỪNG: Mt 22, 1-14
Gặp ai, anh em cũng mời hết vào tiệc cưới.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.
Khi ấy, Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: “Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời qúy vị đến dự tiệc cưới!” Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các người đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới”. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?” Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: “Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng! Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.
Đó là Lời Chúa
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
1.“Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, xin mời các ông đến dự tiệc cưới”. Xin cho các Linh mục luôn là hình ảnh sống động của Chúa Giêsu, vị Mục Tử Nhân Lành, để khi cử hành Bàn tiệc Thánh Thể, dân Chúa được no thỏa tình Chúa, được gặp gỡ thân tình với Chúa, và mở lòng sốt sắng đón nhận Mình Thánh Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2.“Sao bạn vào đây mà không mặc y phục lễ cưới?” Xin cho mọi tín hữu luôn giữ vững đức tin và loan truyền đức tin đó bằng đời sống đạo đức của mình, hầu mai sau xứng đáng bước vào Bàn tiệc Nước Trời mà Chúa đã hứa ban. Chúng con cầu xin Chúa.
3.Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Lòng đạo thờ ơ biến cuộc sống chúng ta thành một bãi tha ma”. Xin cho gia đình công giáo đang dửng dưng với Chúa, xa lánh sinh hoạt giáo xứ, được Chúa Thánh Thần làm bừng cháy lại ngọn lửa đức tin nơi họ; hầu họ có được niềm vui sống đạo và hăng say tham dự vào đời sống hiệp hành của Giáo hội. Chúng con cầu xin Chúa.
4.“Hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”. Mặc dù có rất nhiều áp lực trong cuộc sống, nhưng xin cho mỗi người chúng ta biết siêng năng tìm kiếm Chúa qua việc tham dự Tiệc Thánh mỗi ngày, và nhờ thế được kết hợp mật thiết hơn nữa với Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN
NGÀY 22 THÁNG 10
BÀI ĐỌC I: Is 45, 1. 4-6
Đức Chúa đã cầm lấy tay phải vua Kyrô để bắt các dân tộc suy phục ông.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.
Đức Chúa phán với kẻ Người đã xức dầu, với vua Kyrô: Ta đã cầm lấy tay phải nó, để bắt các dân tộc suy phục nó, Ta tước khí giới của các vua, mở toang các cửa thành trước mặt nó, khiến các cổng không còn đóng kín nữa. Vì lợi ích của tôi tớ Ta là Giacóp và của người Ta đã chọn là Israel, Ta đã gọi ngươi đích danh, đã ban cho ngươi một tước hiệu, dù ngươi không biết Ta. Ta là Đức Chúa, không còn Chúa nào khác, chẳng có ai là Thiên Chúa, ngoại trừ ta. Dù ngươi không biết ta, Ta đã trang bị cho ngươi đầy đủ, để từ Đông sang Tây, thiên hạ biết rằng chẳng có thần nào khác, ngoại trừ Ta. Ta là Đức Chúa, không còn Chúa nào khác.
Đó là Lời Chúa
ĐÁP CA: Tv 95
Đáp: Hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang.
Xướng: Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hởi toàn thể địa cầu, kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của Người.
Xướng: Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng, khả tôn khả úy hơn chư thần, vì chư thần các nước thảy đều hư ảo, còn Đức Chúa, Người sáng tạo trời cao.
Xướng: Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước, dâng Chúa quyền lực và vinh quang, hãy dâng Chúa vinh quang xứng Danh Ngài.
Xướng: Hãy bưng lễ vật, bước vào tiền đình Chúa, và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện, toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước Thánh Nhan. Hãy nói với chư dân, Chúa là vua hiển trị, Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng.
BÀI ĐỌC II: 1Tx 1, 1-5b
Chúng tôi nhớ đến lòng tin, lòng mến và lòng trông cậy của anh em.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica.
Chúng tôi là Phaolô, Silvanô và Timôthê, kính gửi Hội Thánh Thessalonica ở trong Thiên Chúa Cha, và trong Chúa Giêsu Kitô, chúc anh em được ân sủng và bình an.
Chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em. Chúng tôi nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện, và trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em làm vì lòng tin, những nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến, và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trông đợi Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô.
Thưa anh em là những người được Thiên Chúa thương mến, chúng tôi biết rằng Thiên Chúa đã chọn anh em, vì khi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho anh em, thì không phải chỉ có lời chúng tôi nói, mà còn có quyền năng, có Thánh Thần, và một niềm xác tín sâu xa.
Đó là Lời Chúa
TUNG HÔ TIN MỪNG
Halleluia, Halleluia. Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban sự sống. Halleluia.
TIN MỪNG: Mt 22, 15-21
Của Cesar, trả về Cesar; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.
Bấy giờ những người Pharisiêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách là cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẩy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hêrôđê, đến nói với Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Cesar hay không?”
Nhưng Đức Giêsu biết họ có ác ý, nên Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ đạo đức giả! Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế!” Họ liền đưa cho Người một quan tiền. Người hỏi họ: “Hình và danh hiệu này là của ai đây?” Họ đáp: “của Cesar”. Bấy giờ, Người bảo họ: “Thế thì của Cesar, trả về Cesar; Của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa”.
Đó là Lời Chúa
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
1.“Tôi từng biết anh em được Chúa tuyển chọn”. Xin cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám mục, Linh mục, các tu sĩ nam nữ và các nhà truyền giáo luôn cảm nhận được sự đồng hành của Chúa, để mạnh dạn loan báo Tin Mừng dù gặp muôn hiểm nguy, chống đối và thử thách. Chúng con cầu xin Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2.“Ta là Chúa và chẳng còn Chúa nào khác”. Xin cho những người đang sống trong vô thần biết nhận ra Đấng Tạo Thành là Chúa cả trời đất, Đấng giàu lòng thương xót, nhưng xét xử công minh, để sớm quay về với Ngài, hầu được ơn cứu rỗi. Chúng con cầu xin Chúa.
3.“Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân”. Xin cho các Kitô hữu trên khắp hoàn cầu biết ý thức bổn phận của một người tín hữu và nhiệt thành dấn thân vào giữa lòng thế giới, tùy theo hoàn cảnh và khả năng Chúa ban để cộng tác xây dựng một thế giới hòa bình và yêu thương. Chúng con cầu xin Chúa.
4.“Tôi hằng nhớ đến đức tin, đức cậy và đức mến của anh em”. Xin cho mỗi người chúng ta, cách riêng giới trẻ Công giáo đang sống tại Nhật Bản, biết siêng năng tìm đến với Thánh lễ là nguồn sức sống thiêng liêng, thể hiện đức mến bằng sự quan tâm đến người thân cận và luôn trông cậy tín thác vào lòng Chúa xót thương, hầu được ơn bình an và có được sự tự do nội tâm đích thực. Chúng con cầu xin Chúa.
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN
NGÀY 29 THÁNG 10
BÀI ĐỌC I: Xh 22, 20-25
Nếu các người ức hiếp mẹ góa con côi, thì cơn giận Ta sẽ bốc lên chống lại các người.
Lời Chúa trong sách Xuất Hành.
Đức Chúa phán thế này: Người ngoại kiều, ngươi không được ngược đãi và áp bức, vì chính các người đã là ngoại kiều ở đất Ai Cập. Mẹ góa con côi, các ngươi không được ức hiếp. Nếu ngươi ức hiếp mà nó kêu cứu Ta, ắt Ta sẽ nghe tiếng nó kêu cứu, cơn giận Ta sẽ bốc lên, Ta sẽ cho gươm chém. giết các ngươi: thế là vợ các ngươi sẽ thành góa bụa, và con các ngươi sẽ thành côi cút.
Nếu ngươi cho một người trong dân Ta, một người nghèo ở với ngươi vay tiền, thì ngươi không được xử với nó như chủ nợ, không được bắt nó trả lãi.
Nếu ngươi giữ áo choàng của người khác làm đồ cầm, thì ngươi phải trả lại cho nó trước khi mặt trời lặn. Nó chỉ có cái đó để đắp, để làm áo che thân, nó sẽ lấy gì mà ngủ? Nó mà kêu cứu Ta, Ta sẽ nghe nó, vì Ta vốn nhân từ.
Đó là Lời Chúa
ĐÁP CA: Tv 17
Đáp: Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con.
Xướng: Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con; lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là Đấng giải thoát con.
Xướng: Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là Đấng Cứu Độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. Tôi kêu cầu Chúa là Đấng xứng muôn lời ngợi khen, và tôi được cứu thoát khỏi quân thù.
Xướng: Đức Chúa vạn vạn tuế! Chúc tụng Người là Núi Đá cho tôi trú ẩn, Tôn vinh Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi. Chúa ban nhiều chiến thắng lớn lao cho Đức Vua mà chính Người đã lập.
BÀI ĐỌC II: 1 Tx 1, 5c-10
Anh em đã từ bỏ ngẫu tượng, để phụng sự Thiên Chúa và chờ đợi Con của Người.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica.
Thưa anh em, anh em biết: khi ở với anh em, chúng tôi đã sống thế nào để mưu ích cho anh em, anh em đã bắt chước chúng tôi và noi gương Chúa, khi đón nhận Lời Chúa giữa bao nỗi gian truân với niềm vui do Thánh Thần ban: bởi vậy anh em đã nên gương cho mọ tín hữu ở miền Machedonia và miền Achaia. Quả thế, từ nơi anh em, Lời Chúa đã vang ra, không những ở Machedonia và Achaia, mà đâu đâu người ta cũng nghe biết lòng tin anh em đặt vào Thiên Chúa, khiến chúng tôi không cần phải nói gì thêm nữa. Khi nói về chúng tôi, người ta kể lại chúng tôi đã được anh em tiếp đón làm sao, và anh em đã từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa thế nào, để phụng sự Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa thật, và chờ đợi Con của Người từ trời ngự đến, Người Con mà Thiên Chúa đã cho trỗi dậy từ cõi chết, là Đức Giêsu, Đấng cứu chúng ta thoát cơn thịnh nộ sắp đến.
Đó là Lời Chúa
TUNG HÔ TIN MỪNG
Halleluia, Halleluia. Chúa nói: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Halleluia.
TIN MỪNG: Mt 22, 34-40
Người phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của người, và yêu người thân cận như chính mình.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.
Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisiêu họp nhau lại, rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong sách luật Môisen, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” Đức Giês đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Môisen và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy”.
Đó là Lời Chúa
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
1.“Anh em biết chúng tôi sống thế nào vì anh em”. Xin cho Hàng Giám mục và Linh mục trong Hội Thánh luôn trung thành với thiên chức đã lãnh nhận, hết lòng mến thương đoàn dân Chúa giao phó. Hầu những hy sinh và khổ đau trong thế gian không làm các ngài nản chí, nhưng tất cả vì niềm vui ơn cứu độ. Chúng con cầu xin Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2.“Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình”. Xin cho các nhà lãnh đạo có lương tâm công chính và mở rộng cõi lòng, biết yêu thương, quan tâm đến nhu cầu người dân, hầu đất nước và xã hội được xây dựng trong tinh thần hòa bình. Chúng con cầu xin Chúa.
3.“Nếu kẻ ấy kêu van Ta, Ta sẽ nhậm lời nó, vì Ta là Đấng thương xót”. Xin cho các gia đình trẻ đang bất thuận, bất hòa biết chạy đến với Chúa, để nhờ sức mạnh của Người mà họ biết đón nhận nhau, xót thương tha thứ cho nhau và sống hòa thuận yêu thương. Chúng con cầu xin Chúa.
4.“Lòng yêu mến Chúa mưu cầu hạnh phúc cho chính chúng ta”. Xin cho mỗi người chúng ta khi làm việc đạo đức không chỉ để thu tích công nghiệp cho hạnh phúc đời đời, mà còn vì yêu mến Chúa và để được kết hợp mật thiết với Chúa hơn. Chúng con cầu xin Chúa.

Ngày đăng: 25/09/2023
© 2021 Cộng đoàn công giáo Việt Nam - Osaka.
All rights reserved.