Bài Đọc, Tin Mừng Chúa Nhật Tháng 12 /2023 Năm B (Có Lời Nguyện Tín Hữu)

Bài Đọc, Tin Mừng Chúa Nhật
Tháng 12 /2023 năm B
(Có Lời Nguyện Tín Hữu)


CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG
NGÀY 03 THÁNG 12

BÀI ĐỌC I: Is 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7
Phải chi Chúa xé trời mà ngự xuống.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.
Lạy Đức Chúa, Ngài mới là Cha, là Đấng cứu chuộc chúng con: đó là danh Ngài từ muôn thuở. Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại để chúng con lạc xa đường lối Ngài? Tại sao Ngài làm cho lòng chúng con ra chai đá, chẳng còn biết kính sợ Ngài? Vì tình thương đối với tôi tớ là các chi tộc gia nghiệp của Ngài, xin Ngài mau trở lại. Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống, cho núi non rung chuyển trước Thánh Nhan. Ngài ngự xuống: và núi non rung chuyển trước Thánh Nhan! Người ta chưa nghe nói đến bao giờ, tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy có vị thần nào, ngoài Chúa ra, đã hành động như thế đối với ai tin cậy nơi mình. Ngài đón gặp kẻ sống đời công chính mà lấy làm vui và nhớ đến Ngài khi theo đường lối ngài chỉ dạy. Kìa Ngài phẫn nộ vì tội lỗi chúng con; nhưng khi mải đi theo các đường lối của Ngài, chúng con sẽ được cứu thoát. Tất cả chúng con đã trở nên như người nhiễm uế, mọi việc lành của chúng con khác nào chiếc áo dơ. Tất cả chúng con héo tàn như lá úa, và tội ác chúng con đã phạm, tựa cơn gió, cuốn chúng con đi. Không có ai cầu khẩn danh Chúa, cũng chẳng ai tỉnh dậy mà níu lấy Ngài, vì Ngài đã ngoảnh mặt không nhìn đến, và để cho tội ác chúng con phạm mặc sức hành hạ chúng con. Thế nhưng, lạy Đức Chúa, Ngài là Cha chúng con; chúng con là đất sét, còn thợ gốm là Ngài, chính tay Ngài đã làm ra tất cả chúng con.
Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA: Tv 79
Đáp: Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ.
Xướng: Lạy Mục Tử nhà Israel, Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ giá, xin khơi dậy uy dũng của Ngài, đến cùng chúng con và thương cứu độ.
Xướng: Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại, tự cõi trời xin ngó xuống mà xem, xin Ngài thăm nom vườn nho cũ, bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng, và chồi non được Ngài ban sức mạnh.
Xướng: Xin giơ tay bênh vực Đấng đang ngồi bên hữu, là con người được Chúa ban sức mạnh. Chúng con nguyền chẳng xa Chúa nữa đâu, cúi xin Ngài ban cho được sống, để chúng con xưng tụng danh ngài.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 1, 3-9
Chúng ta mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Thưa anh em, xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giêsu Kitô, ban cho anh em ân sủng và bình an.
Tôi hằng cảm tạ Thên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Kitô Giêsu. Quả vậy, trong Đức Kitô Giêsu, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe Lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người. Thật thế, lời chứng về Đức Kitô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, khiến anh em không thiếu một ân huệ nào, trong lúc mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mạc khải vinh quang của Người. Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế, không ai có thể trách cứ được anh em trong ngày của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Đó là Lời Chúa

TUNG HÔ TIN MỪNG
Halleluia, Halleluia. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con. Halleluia.

TIN MỪNG: Mc 13, 33-37
Anh em phải canh thức: anh em không biết khi nào chủ nhà đến.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Hôm ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức!”
Đó là Lời Chúa

Lời Nguyện Tín Hữu
1. “Tôi hằng cảm tạ Chúa thay cho anh em, vì ơn đã ban cho anh em trong Chúa Giêsu Kitô ”. Xin cho các mục tử, đặc biệt các nhà truyền giáo trong Hội Thánh luôn kiên trì rao giảng tình yêu cứu độ của Chúa và kêu gọi mọi người sám hối, để nhiều người mở rộng tâm hồn đón nhận Chúa, và được hưởng ơn cứu độ của Người. Chúng con cầu xin Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho các tổ chức và hiệp hội cổ võ phẩm giá con người, gặp được những người dám xả thân vì công ích và luôn tìm được những phương thế hợp tác mới trên bình diện quốc tế. Chúng con cầu xin Chúa.

3. “Anh em phải tỉnh thức vì không biết khi nào Chủ Nhà đến”. Xin cho những người trẻ đang sống buông thả, những anh chị em đang đi lạc đường lối của Chúa, đồng thời xin cho những người chưa nhận biết Chúa, được nhận ra sự trung thành, kiên nhẫn đợi chờ và lòng thương xót của Người, hầu hiệp thông với Đức Kitô mà được cứu rỗi. Chúng con cầu xin Chúa.

4. “Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng”. Trong Chúa Nhật đầu tiên của Năm Phụng Vụ mới, xin cho mỗi thành viên đang hiện diện trong cộng đoàn phụng vụ hôm nay, được thêm lòng tin, cậy, mến, hầu can đảm dấn thân phụng sự Chúa và mạnh mẽ loan báo Tin Mừng của Chúa trong môi trường đang sống. Chúng con cầu xin Chúa.CHÚA NHẬT THỨ II MÙA VỌNG
NGÀY 10 THÁNG 12

BÀI ĐỌC I: Is 40, 1-5. 9-11
Hãy mở một con đường cho Đức Chúa.
Lời Chúa trong sách Ngôn Sứ Isaia.
Thiên Chúa phán: “Hãy an ủi, an ủi dân Ta: hãy ngọt ngào khuyên bảo Giêrusalem, và hô lên cho Thành: thời phục dịch của Thành đã mãn, tội của Thành đã đền xong, vì Thành đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần tội phạm”.
Có tiếng hô: “Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu. Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy rằng miệng Đức Chúa đã tuyên phán”. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Giêrusalem, hãy cất tiếng lên cho thật mạnh. Cất tiếng lên, đừng sợ, hãy bảo các thành miền Giuđa rằng: “Kìa Thiên Chúa các ngươi!” Kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền, bên cạnh Người, này công lao lập được, trước mặt người, đây sự nghiệp làm nên. Như mục tử, Chúa chăn giữ đàn chiên Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt.
Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA: TV 84
Đáp: Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng con.
Xướng: Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán, điều Chúa phán là lời chúc bình an, cho dân Người, cho kẻ hiếu trung. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa, để vinh quang của Người hằng chiếu tỏa, trên đất nước chúng ta.
Xướng: Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, Hòa Bình công lý đã giao duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự trời cao.
Xướng: Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc và đất chúng ta trổ sinh hoa trái. Công lý đi tiền phong trước mặt người, mở lối cho người đặt bước chân.

BÀI ĐỌC II: 2 Pr 3, 8-14
Chúng ta mong đợi trời mới đất mới.
Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phêrô tông đồ.
Anh em thân mến, một điều duy nhất, xin anh em đừng quên: đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày. Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là Người chậm trễ. Kỳ thực Người kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó, các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu hủy.
Muôn vật phải tiêu tan như thế, thì anh em phải là những người tốt dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao, trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa, và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tần trời sẽ bị thiêu hủy và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng. Nhưng theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị.
Vì thế, anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho Người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an.
Đó là Lời Chúa

TUNG HÔ TIN MỪNG
Halleluia, Halleluia. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Halleluia.

TIN MỪNG: Mc 1, 1-8
Hãy sửa lối cho thằng để Chúa đi.
Khởi đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô
Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa: Trong sách ngôn sứ Isaia có chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.
Đúng theo lời đó, ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giordan.
Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn Người, Người làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần.
Đó là Lời Chúa

Lời Nguyện Tín Hữu
1.“Chúa chăn dắt đoàn chiên Người như mục tử”. Xin cho Hàng Giáo phẩm, cách riêng các linh mục luôn đồng hành sát sao với đoàn chiên; dịu hiền, khôn ngoan hướng dẫn, nhiệt thành nuôi dưỡng đoàn chiên Chúa giao phó bằng Lời Hằng Sống và Bánh Trường Sinh. Chúng con cầu xin Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2.“Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội.” Xin cho các Kitô hữu mau mắn đáp lời kêu gọi thống hối, để bớt đi những bận rộn trần thế, tích cực chu toàn nghĩa vụ tôn giáo và phát huy đời sống nội tâm, hầu tâm hồn họ trở nên đường ngay lối thẳng mà đón Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

3.“Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi.” Xin cho các dân tộc biết bạt đi những núi đồi tham vọng đen tối, lấp đầy những hố sâu ích kỷ ghen ghét, bằng những nhịp cầu thông cảm yêu thương, để nhân loại được sống trong cảnh hòa bình thịnh vượng. Chúng con cầu xin Chúa.

4.“Anh em phải sống thánh thiện và đạo đức”. Xin cho mỗi người chúng ta đang hiện diện trong Thánh lễ hôm nay, biết hóa giải mọi chia rẽ, bất hòa bằng sự tha thứ và bao dung, để cộng đoàn giáo dân Việt nam trở nên tổ ấm yêu thương cho Chúa hiện diện và tỏa sáng niềm vui cứu độ ở nơi môi trường đang sống. Chúng con cầu xin Chúa.CHÚA NHẬT THỨ III MÙA VỌNG
NGÀY 17 THÁNG 12

BÀI ĐỌC I: Is 61, 1-2a. 10-11
Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa.
Lời Chúa trong sách Ngôn Sứ Isaia.
Thần Khí của Đức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa, một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta. Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao! Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh, như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang. Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc, như vườn tược cho nở hạt sinh mầm, Đức Chúa là Chúa Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính, làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân.
Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA: Lc 1
Đáp: Nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao.
Xướng: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời, sẽ khen tôi diễm phúc.
Xướng: Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Xướng: Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

BÀI ĐỌC II: 1 Tx 5, 16-24
Thần trí, tâm hồn và thân xác anh em phải được giữ gìn vẹn toàn trong ngày Chúa Quang Lâm.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica.
Thưa anh em, anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu. Anh em đừng dập tắt Thần Khí. Chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ; còn điều xấu, dưới bất cứ hình thức nào, thì lánh cho xa. Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hóa toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta quang lâm. Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung thành, Người sẽ thực hiện điều đó.
Đó là Lời Chúa

TUNG HÔ TIN MỪNG
Halleluia, Halleluia. Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Halleluia.

TIN MỪNG: Ga 1, 6-8. 19-28
Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đén để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Và đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Do Thái từ Giêrusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: “Tôi không phải là Đấng Kitô”. Họ lại hỏi ông: “Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Elia không?” Ông nói: “Không phải”. “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?” Ông đáp: “Không. Họ liền nói với ông: “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?” Ông nói: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaia đã nói”. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pharisiêu. Họ hỏi ông: “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Elia hay vị ngôn sứ?” Ông Gioan trả lời: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người”. Các việc đó đã xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giordan, nơi ông Gioan làm phép rửa.
Đó là Lời Chúa

Lời Nguyện Tín Hữu
1. “Người đã sai tôi đi đem Tin Mừng cho người nghèo.” Xin cho các vị lãnh đạo dân Chúa, là những người được xức dầu để loan báo Tin Mừng, được đầy tràn ân sủng để đời sống khiêm nhu và quên mình của các ngài, thúc đẩy được nhiều người hứng khởi tìm về Đức Kitô là ánh sáng chân thật. Chúng con cầu xin Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. “Giữa các ngươi có một Ðấng mà các ngươi không biết.” Xin cho người anh chị em chưa nhận biết Thiên Chúa là ai, nhờ gương sáng của các Kitô hữu, được cảm nhận Người là Đấng giàu lòng yêu thương và mong con người được hạnh phúc; nhờ đó họ tìm được ý nghĩa thực sự cho đời sống lữ hành của mình. Chúng con cầu xin Chúa.

3. “Hãy tránh xa sự dữ dưới mọi hình thức.” Xin cho mọi Kitô hữu trên khắp hoàn cầu, đặc biệt là giới trẻ Công Giáo Việt Nam đang sống và làm việc tại Nhật Bản, biết dành chút thời giờ nhìn lại đời sống, để cầu nguyện xin ơn hoán cải nội tâm hầu xứng đáng mừng đón Chúa đến. Chúng con cầu xin Chúa.

4. “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh.” Giữa bộn bề của cuộc sống đầy lo toan, đôi khi chúng ta quên mất: tất cả những gì có được đều nhờ ơn Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Nhờ đó, chúng ta có thêm động lực để nắm tay nhau, cảm ơn nhau, giúp nhau vượt qua mọi lo lắng và ưu phiền nơi trần gian. Chúng con cầu xin Chúa.

CHÚA NHẬT THỨ IV MÙA VỌNG
NGÀY 24 THÁNG 12

BÀI ĐỌC I: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
Vương quyền của Đavít. Sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Chúa
Lời Chúa trong sách Samuel quyển thứ hai.
Khi vua Đavít được yên cửa yên nhà và Đức Chúa đã cho vua được thảnh thơi mọi bề, không còn thù địch nào nữa, thì vua nói với ngôn sứ Nathan: “Ông xem, tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương, còn Hòm Bia Thiên Chúa thì ở trong lều vải”. Ông Nathan thưa với vua: “Tất cả những gì ngài ấp ủ trong lòng, xin ngài cứ đi mà thực hiện, vì Đức Chúa ở với Ngài”. Nhưng ngay đêm ấy, có lời Đức Chúa phán với ông Nathan rằng: “Hãy đi nói với tôi tớ của Ta là Đavít: Đức Chúa phán thế này: ngươi mà xây nhà cho Ta ở sao? Chính Ta đã cất nhắc ngươi, từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ, lên làm người lãnh đạo dân Ta là Israel. Ngươi đi đâu, Ta cũng đã ở với ngươi; mọi thù địch ngươi, Ta đã diệt trừ cho khuất mắt ngươi. Ta sẽ làm cho tên tuổi ngươi lẫy lừng, như tên tuổi những bậc vĩ nhân trên mặt đất. Ta sẽ cho dân ta là Israel một chỗ ở, Ta sẽ định cư chúng, và chúng sẽ ở luôn tại đó, chúng sẽ không còn run sợ, và quân gian ác cũng không còn tiếp tục áp bức chúng như thưở ban đầu, kể từ thời Ta đặt các thủ lãnh cai quản dân Ta là Israel. Ta sẽ cho ngươi được thảnh thơi, không còn thù địch nào nữa, Đức Chúa báo cho ngươi biết là Đức Chúa lập cho ngươi một nhà, khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, một ngươi do chính ngươi sinh ra, và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Đối với nó, ta sẽ là Cha, đối với Ta, nó sẽ là con. Trước mặt Ta, nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ muôn đời bền vững, và ngai vàng của ngươi sẽ được củng cố đến muôn đời”.
Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA: Tv 88
Đáp: Lạy Chúa, tình thương Chúa đời đời con ca tụng.
Xướng: Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. Vâng con nói: tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời.
Xướng: Xưa Chúa phán: “Ta đã giao ước với người ta tuyển chọn, đã thề cùng Đavít, nghĩa bộc Ta rằng: dòng dõi ngươi, Ta thiết lập cho đến ngàn đời, ngai vàng ngươi, ta xây dựng qua muôn thế hệ”.
Xướng: Người sẽ thưa với Ta: “Ngài chính là Thân Phụ, là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ!” Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thưở, và thành tín giữ giao ước với Người.

BÀI ĐỌC II: Rm 16, 25-27
Mầu nhiệm vốn được giữ kín tự ngàn xưa, nay được biểu lộ.
Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Thưa anh em, vinh danh Thiên Chúa, Đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo Tin Mừng tôi loan báo, khi rao giảng Đức Giêsu Kitô. Tin Mừng đó mặc khải mầu nhiệm vốn được giữ kín tự ngàn xưa nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong Sách Thánh. Theo lệnh của Thiên Chúa, Đấng hằng có đời đời, mầu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết, để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa. Chỉ mình Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan thượng trí. Kính dâng Người mọi vinh quang đến muôn thưở muôn đời, nhờ Đức Giêsu Kitô. Amen
Đó là Lời Chúa
TUNG HÔ TIN MỪNG
Halleluia, Halleluia. Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Halleluia.

TIN MỪNG: Lc 1, 26-38
Nầy đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Bà Elisabeth có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê, gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hởi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà”. Nghe lời ấy, Bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có ý nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa Bà Maria, xin đừng sợ, vì Bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Nầy đây Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”. Bà maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên Bà; vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với Bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai, bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”. Bấy giờ Bà Maria nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
Đó là Lời Chúa

Lời Nguyện Tín Hữu
1.Chúa nói: “Nhà của ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời”. Xin cho Đức Thánh Cha Phanxico, các Giám mục, Linh mục và Phó tế luôn xác tín vào lời hứa của Chúa hầu can đảm vượt qua mọi cam go thử thách của cuộc sống, mà hăng say xây dựng Giáo hội trần gian theo lòng Chúa mong ước. Chúng con cầu xin Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2.“Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai”. Xin cho các nhà lập pháp và các nhà khoa học cũng như những người đang tìm kiếm Đức tin, nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật trong lịch sử cứu độ. Ngõ hầu họ được tràn ngập niềm vui cứu độ khi tin vào Mầu Nhiệm Ngôi Hai Nhập thể của Thiên Chúa làm Người. Chúng con cầu xin Chúa.

3.Chúa hứa: “Ta ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi”. Xin cho anh chị em di dân, những ai đang phải đón nhận hậu quả xấu của bệnh tật và thiên tai, cảm nhận được tình yêu và sự đồng hành của Chúa, qua sự ân cần đón tiếp và nâng đỡ của các nhà hảo tâm mà họ gặp nơi trú ngụ cũng như nơi làm việc. Chúng con cầu xin Chúa.

4.“Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền”. Xin cho từng thành viên của cộng đoàn phụng vụ chúng ta hôm nay, biết noi gương Mẹ Maria, mở lòng đón nhận và thực thi thánh ý Chúa, để tâm hồn tràn ngập niềm vui cứu độ mà Chúa đem đến. Chúng con cầu xin Chúa.NGÀY 24 THÁNG 12
LỄ GIÁNG SINH

LỄ ĐÊM
BÀI ĐỌC I: Is 9, 1-6
Một người con đã được ban tặng cho ta.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.
Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban cho họ chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan Ngài như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm. Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp, Ngài đều bẻ gãy như trong ngày chiến thắng quân Mađian. Vì mọi giầy lính nện xuống rần rần và mọi áo choàng đẫm máu sẽ bị đem thiêu, làm mồi cho lửa. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của Người là Cố Vấn Kỳ Diệu, Thần Linh Dũng Mãnh, Người Cha Muôn Thuở, Thủ Lãnh Hòa Bình. Người sẽ mở rộng quyền bính, và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của Vua Đavít. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh, từ nay cho đến mãi muôn đời. Vì yêu thương nồng nhiệt, Đức Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó.
Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA: Tv 95
Đáp: Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta, Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa.
Xướng: Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh.
Xướng: Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ, kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của Người.
Xướng: Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng, biển gầm vang cùng muôn hải vật, ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ.
Xướng: Hỡi cây cối rừng xanh, hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa, vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian. Người xét xử địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo chân lý của Người.

BÀI ĐỌC II: Tt 2, 11-14
Ân sủng của Thiên Chúa đã biểu lộ cho mọi người.
Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi ông Titô.
Ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Sỡ dĩ như vậy, là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng Cứu Độ chúng ta xuất hiện vinh quang. Vì chúng ta, Người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính, và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc thiện.
Đó là Lời Chúa

TUNG HÔ TIN MỪNG
Halleluia, Halleluia. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại: hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta. Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa. Halleluia.

TIN MỪNG: Lc 2, 1-14
Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Thời ấy, Hoàng Đế Augustô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Quiriniô làm tổng trấn xứ Xyri. Ai nấy đểu về thành của mình mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giuse cũng từ thành Nazaréth, miền Galilê, lên thành Vua Đavít. Ông lên đó khai tên cùng với bà Maria là người đã thành hôn với ông, lúc ấy bà đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.
Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ sợ hãi kinh hoàng. Nhưng sứ thần bảo họ: “Anh em đừng sợ. Này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân: hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ”
Bỗng có đạo binh thiên quốc đông đảo hợp với sứ thần cất tiếng hát ca tụng Thiên Chúa rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”.
Đó là Lời Chúa

Lời Nguyện Tín Hữu
1.Chúa giáng trần khởi đầu kỉ nguyên mới cho nhân loại, kỉ nguyên của hoà bình, của bác ái, yêu thương và thứ tha. Xin cho các nhà cầm quyền trên thế giới biết yêu chuộng hoà bình, dẹp bỏ chiến tranh hận thù và luôn nỗ lực kiến tạo cho dân một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Chúng con cầu xin Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2.Chúa giáng trần trong thân phận hài nhi nghèo khó, sinh ra trong máng cỏ hôi tanh của bò lừa. Xin cho các trẻ em trên thế giới, đặc biệt là trẻ em của những nước nghèo luôn được sự quan tâm chăm sóc của những nhà chức trách để các em được nuôi dưỡng và giáo dục trong môi trường tốt đẹp hơn. Chúng con cầu xin Chúa.

3.Thiên Chúa đã chọn máng cỏ Bêlem đơn sơ nghèo nàn, để tỏ mình ra cho những tâm hồn khiêm cung, nhỏ bé. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người Kitô hữu, đặc biệt là các bạn trẻ biết trở nên những máng cỏ khiêm cung nồng ấm, để Chúa Giêsu Hài Đồng yêu thích ngự vào. Chúng con cầu xin Chúa.

4.Nhiều người chỉ biết Lễ Giáng Sinh là một dịp để tặng quà, để vui chơi. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho tất cả những ai mừng Lễ Giáng Sinh này, hiểu được ý nghĩa và niềm vui của Con Thiên Chúa Nhập Thể, để mừng lễ trong bầu khí thánh thiện, biết trao ban và yêu thương. Chúng con cầu xin Chúa.LỄ THÁNH GIA THẤT CHÚA GIÊSU
NGÀY 31 THÁNG 12

BÀI ĐỌC I: St 15, 1-6; 21, 1-3
Một kẻ do chính người sinh ra, mới thừa kế ngươi.
Lời Chúa trong sách Sáng Thế.
Hồi đó, có lời Đức Chúa phán với ông Abram trong một thị kiến rằng: “Hỡi Abram, đừng sợ, Ta là khiên che thuẫn đỡ cho ngươi; phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Ông Abram thưa: “Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, Chúa sẽ ban cho con cái gì? Con ra đi mà không con cái, và người thừa tự gia đình con là Êliêdê, một người Đamas”. Ông Abram còn nói: “Chúa coi, Chúa koh6ng ban cho con một dòng dõi, và một gia nhân của con sẽ thừa kế con”. Và đây có lời Đức Chúa phán với ông rằng: “Kẻ đó sẽ không thừa kế người, nhưng một kẻ do chính ngươi sinh ra mới thừa kế ngươi”. Rồi Người đưa ông ra ngoài và phán: “Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không”. Người lại phán: “Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó!” Ông tin Đức Chúa, và vì thế, Đức Chúa kể ông là người công chính. Đức Chúa viếng thăm bà Sara như Người đã phán, và Người đã làm cho bà như Người đã hứa. Bà Sara co thai và sinh cho ông Abraham một con trai khi ông đã già, vào thời kỳ Thiên Chúa đã hứa. Và ông Abraham đã đặt tên cho đứa con mà bà Sara sinh ra cho ông, ông đặt tên là Isaac.
Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA: TV 104
Đáp: Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi.
Xướng: Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người, vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân. Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa, và suy gẫm mọi kỳ công của Người.
Xướng: Hãy tự hào vì danh Thánh Chúa. Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ. Hãy tìm kiếm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh nhan.
Xướng: Hãy nhớ lại những kỳ công người thực hiện, những dấu lạ và những quyết định Người phán ra, hỡi anh em, dòng dõi Abraham tôi tớ Chúa, con cháu Giacóp được Người tuyển chọn!
Xướng: Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi, nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ! Đó là điều đã giao ước cùng Abraham, đã đoan thề cùng Isaac.

BÀI ĐỌC II: Dt 11, 8. 11-12. 17-19
Đức tin của ông Abraham, của bà Sara và của ông Isaac.
Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Do Thái.
Thưa anh em, nhờ đức tin, ông Abraham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp. Ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, cả bà Sara vốn hiếm muộn, cũng đã có thể thụ thai và sinh con nối dòng vào lúc tuổi đã cao, vì bà tin rằng Đấng đã hứa là Đấng trung tín. Bởi vậy, do một người duy nhất, một người kể như chết rồi mà đã sinh ra một dòng dõi nhiều như sao trời cát biển, không tài nào đếm được. Nhờ đức tin, khi bị thử thách, ông Abraham đã hiến tế Isaac; dù đã nhận được lời hứa, ông vẫn hiến tế người con một. Về người con nầy, Thiên Chúa đã phán bảo: chính do Isaac mà sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi. Quả thật, ông Abraham nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền năng cho người chết trỗi dậy. Rốt cuộc, ông đã nhận lại người con ấy như là một biểu tượng.
Đó là Lời Chúa

TUNG HÔ TIN MỪNG
Halleluia, Halleluia. Thưở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Halleluia.

TIN MỪNG: Lc 2, 22. 39-40
Hài Nhi ngày càng lớn lên, đầy khôn ngoan.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Khi đã đủ thời gian, đến ngày các Ngài phải được thanh tẩy theo luật Môisen, Bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa. Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Nazareth, miền Galilê. Còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.
Đó là Lời Chúa

Lời Nguyện Tín Hữu
1.Thiên Chúa muốn con người lắng nghe, và vâng theo Thánh Ý Ngài để được hạnh phúc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, các Giám Mục, Linh Mục trong Hội Thánh, luôn biết tương tác, đồng tâm nhất trí với nhau xây dựng Nước Chúa, luôn biết noi gương Thánh Gia, sống vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa trong mọi sự, bằng cách chu toàn sứ vụ mà Chúa giao phó, để các Ngài trở nên dấu chỉ của tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa giữa trần gian. Chúng con cầu xin Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2.Gia đình thánh gia là gương mẫu của mọi gia đình về đời sống yêu thương và cầu nguyện. Xin cho các gia đình trên thế giới, nhất là các gia đình trẻ luôn biết nhìn vào gương mẫu của đời sống Thánh Gia mà xây dựng gia đình mình trong tình yêu và ân sủng Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

3.Thánh Giuse và Mẹ Maria với vai trò là người cha người mẹ của Gia Đình Thánh Gia, các Ngài luôn chăm lo gia đình bằng tình yêu thương, bằng gương sáng đời sống thánh thiện. Xin cho các bậc làm cha làm mẹ luôn giáo dục con cái mình trong tình yêu, trong đức tin để con cái luôn tìm thấy hạnh phúc trong gia đình của mình. Chúng con cầu xin Chúa.

4.Hiện nay xung quanh chúng ta vẫn còn rất nhiều gia đình đang gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân. Nạn sống thử, phá thai, ly dị và bạo hành trong gia đình vẫn đang hoành hành và gây đau khổ cho bao người, nhất là các trẻ thơ vô tội. Chúng ta thành tâm cầu xin cho mọi gia đình biết đặt Chúa Giêsu, Đấng đã hiến tế chính mình trên Thập Giá vì yêu thương nhân loại, làm trung tâm điểm cho đời sống hôn nhân, biết yêu như Chúa yêu và biết dâng lên Người tất cả mọi nỗi niềm trong cuộc sống. Chúng con cầu xin Chúa.LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA
Ngày 01 tháng 1

BÀI ĐỌC I: Ds 6, 22-27
Khi chúng kêu cầu danh Ta cho con cái Israel, Ta sẽ ban phúc lành.
Lời Chúa trong sách Dân Số.
Đức Chúa phán với ông Môisen: “Hãy nói với Aaron và các con nó rằng: khi chuc lành cho con cái Israel, anh em hãy nói thế này: “Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em, và dủ lòng thương anh em! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em!” Chúc như thế là đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng”.
Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA: TV 66
Đáp: Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc cho chúng con.
Xướng: Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.
Xướng: Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh, Người cai trị muôn nước theo đường chính trực, và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này.
Xướng: Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài. Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta! Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người!

BÀI ĐỌC II: Gl 4, 4-7
Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ.
Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galata.
Thưa an hem, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: “Abba, Cha ơi!” Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con, thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa.
Đó là Lời Chúa

TUNG HÔ TIN MỪNG
Halleluia, Halleluia. Thưở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Halleluia.

TIN MỪNG: Lc 2, 16-21
Các người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse và Hài Nhi. Được đủ tám ngày, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bêlem. Họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ đã kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo. Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.
Đó là Lời Chúa

Ngày đăng: 23/11/2023
© 2021 Cộng đoàn công giáo Việt Nam - Osaka.
All rights reserved.