Mẫu Đơn Xin Rửa Tội Cho Trẻ Em Và Người Lớn

Hình đại diện cũng là mẫu đơn xin rửa tội dùng chung cho cả trẻ em và người lớn, mẫu này hiện đang dùng trong phạm vi Giáo Xứ Chánh Tòa (Nhà Thờ Tamatsukuri).
Tất cả các Quý vị nằm trong đối tượng khi cần xin in ra, ghi đầy đủ các mục chi tiết, và nộp tại văn phòng Giáo Xứ hoạc trao cho người đại diện của nhóm mình.
Cũng cần nhắc thêm rằng, trước khi làm đơn xin rửa tội, xin liên hệ với Linh Mục trách nhiệm để nhận những hướng dẫn cụ thể cần thiết.

Ngày đăng: 19/10/2021
© 2021 Cộng đoàn công giáo Việt Nam - Osaka.
All rights reserved.