Kinh Mân Côi Nguồn Sống Gia Đình


Gia đình công giáo VN sống đạo bằng kinh Mân Côi. Từ khi con biết nói, người mẹ đã cầm tay chỉ dạy con làm dấu Thánh Giá, trên trán. Sau đó mới tới ‘Kính Mừng Maria đầy ơn phúc…’. Mỗi lần thêm câu ‘Đức Chúa Trời ở cùng Bà…’ cho đến khi nào con thuộc đầy đủ kinh Kính Mừng này. Dần dần mẹ mới chỉ vẽ cho con kinh khác hay đôi điều giáo lý vỡ lòng. Rồi tới khi khôn lớn, cha mẹ dẫn con đến nhà thờ gia nhập cộng đoàn tham gia hội đoàn… Khi vựng vợ gả chồng lại chọng người công giáo. Suốt đời cha mẹ khuyên nhủ : Con ơi, giữ lấy đạo nhà.


Qủa thật kinh Mân Côi như chiếc phao, hồng ân và phần thưởng cho tín hữu trung kiên, nguồn sống gia đình công giáo.


 


CÁC HỘI ĐOÀN CỦA ĐỨC MẸ


 


 —  Hiệp Hội Thánh Mẫu năm 1563  do cha Jean Leunis, dòng Tên sáng lập cho các  các sinh viên Roma, Ý. Mục đích thánh hóa thanh niên sinh viên, cải thiện xã hội. Đi theo tôn chỉ tận hiế, làm con Đức Mẹ, tôn sùng yêu mến và bắt chước  các nhân đức  Đức Mẹ. Kết đoàn làm tông đồ mở nước Chúa. Tổ° chức có Hiệp Hội Liên hội địa phận,  Liên hội quốc gia và Liên hội quốc tế. Trước 1975, VN trụ sở ở Chí Hòa.


 


 


— Hội Nghĩa Binh Thánh Thể năm 1861, bước đầu cha Henri Ramière thành lập Hội Tông Đồ Cầu Nguyện ( Apostolat de la Prière) dành cho mọi giới. Năm 1865, cha Léonard Cros qui tụ trẻ em lập ‘‘Đạo Binh Giáo Hoàng’’,thực hiện 3 công tác : Thinh lặng, cầu nguyện và hãm mình. Năm 1915, ‘‘Mặt trận thiêng liêng’’ (Croisade de prière) ra đời cầu cho hòa bình thế chiến. Ba nhóm hoạt động mạnh ở Bordeaux, Bretagne, và Cote d’Azur. Năm 1917,  nhóm Croisade ở Bordeaux hợp với hội Tông Đồ Cầu Nguyên ở Toulouse làm thành Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể (Croisade Eucharistique) gồm trẻ em từ 14 tuổi. Năm 1922, bốn tiêu chỉ của phong trào : Cầu nguyện, Rước lễ, Hy sinh, Làm việc Tông Đồ


Khuyến khích mỗi ngày lần chuỗi 10 kinh Kính Mừng. Næm 1962, theo ý ĐGH Gioan 23, danh xưng Nghĩa Binh Thánh Thể (Croisade Eucharistique) gom thành Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể (Mouvement Eucharistique de Jeunes). Tên này được gọi tới ngày nay.  Thiếu Nhi Thánh Thể đến VN từ 1931, và mở rộng tới nhiều giáo phận. Đoàn Thiếu Nhi thành lập tại GXVN, năm 1986. (Kỷ Yếu Thiếu Nhi Thánh Thể, 10 năm (1986-1996) Đoàn Kitô Vua GXVN Paris, tr. 4) 


 


— Hội Con Đức Mẹ, năm 1830, thành lập do ý muốn của Đức Mẹ hiện ra với Thánh Catherine Labouré, tại 140 rue du Bac, Paris. Mục đích thánh hóa hội viên, tôn sùng kính Đức Mẹ và làm tông đồ cho người khác tôn kính Mẹ. Hầu hết các thiếu nữ» VN gia nhập Đoàn con Đức Mẹ. Nhiệt tình lần chuỗi, làm việc tôn kính Đức Mẹ, trong tháng Hoa và tháng Mân Côi.


 


— Đạo Binh Đức Mẹ có từ 1921, do Anh Frank Duff thành lập. Mục đích thánh hóa quân binh, dựa vào lòng sùng kính Đức Mẹ. dưới hai hình thức : cầu nguyện với Dức Mẹ, qua hội hàng tuần, lần chuỗi Mân Côi và công tác tông đồ. Có hai loại hội viên : hoạt động và tán trợ. Tổ chức, từ Praesidium, Curia, Sénatus, và điều hành trên hết là Concilium. Đạo Binh tại VN năm 1948, và hoạt động tại GXVN Paris, năm 1965. (Kỷ Yếu 40 năm  thành lập Curia Maria Nữ Vương nước VN, tại GXVN Paris, tr.113)Ngày đăng: 21/03/2021
© 2021 Cộng đoàn công giáo Việt Nam - Osaka.
All rights reserved.