Thánh Lễ Tiếng Việt Ngày 24/10/2021

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 24/10/2021 tại nhà thờ Chính toà Osaka vừa qua cộng đoàn Osaka được Cha Dominico Nguyễn Quốc Thuần ghé thăm và chủ sự cử hành Thánh lễ.
Vì tình hình dịch bệnh nên số lượng vẫn còn hạn chế, Thánh lễ với sự hiện diện của hơn 200 bạn trẻ và quý cô chú trong cộng đoàn Osaka.

Bài Tin Mừng được công bố trong Thánh lễ
kể lại cuộc hạnh ngộ tình cờ giữa Chúa Giêsu và anh ăn xin Batimê bị mù. Anh đã thống thiết xin Chúa cứu anh, và Chúa đã cho anh nhìn thấy: ‘Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!’ Khi được chữa lành, lòng tin của anh thêm mạnh mẽ và anh đứng lên đi theo Chúa.

Trong bài giảng, Cha Dominico phân tích cho cộng đoàn hiểu về ý nghĩa của bài Tin mừng.
Cha nhấn mạnh rằng anh Batime đã biết kêu xin Thiên Chúa dủ lòng thương và sau khi được Chúa chữa lành, anh đã ‘đi theo Chúa trên con đường Người đi.’
Khép lại bài giảng, Cha mời gọi mỗi người chúng ta phải theo Chúa trên con đường của Chúa, chứ không phải con đường ta chọn hay lối sống của chúng ta. Và đưa ra 3 câu hỏi để mời mọi người suy gẫm: Một là Chúng ta hãy lắng lòng xem mắt chúng ta sáng hay đang mù? Hai là chúng ta có nhìn thấy giá trị siêu hình hay chỉ dừng lại ở thực tại. Ba là chúng ta có đang đi trên con đường của Chúa hay không?
Thánh lễ khép lại trong bầu khí hân hoan vi bài giảng sống động của Cha và tình ấm áp của cộng đoàn.
Chúng con cũng xin Chúa xót thương đến
chúng con, cho chúng con thấy được Chúa hiện diện nơi mọi người và trong thế giới, để đặt mục đích đời mình theo Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng con khám phá ra được mình là ai, theo ai, và nhất là luôn biết được rằng chúng ta đã đã tuân hứa điều gi có ý nghĩa.

BTT Giới trẻ Osaka

Ngày đăng: 25/10/2021
© 2021 Cộng đoàn công giáo Việt Nam - Osaka.
All rights reserved.