Bài Đọc, Tin Mừng Chúa Nhật Tháng 11 /2022 Năm

BÀI ĐỌC, TIN MỪNG CHÚA NHẬT
tháng 11 /2022 năm
(Có Lời Nguyện Tín Hữu)LỄ KÍNH CÁC THÁNH NAM NỮ
NGÀY 01 THÁNG 11

BÀI ĐỌC I : Kh 7, 2-4. 9-14
Tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ.
Lời Chúa trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ.
Tôi là Gioan, tôi thấy một thiên thần mang ấn của Thiên Chúa hằng sống, từ phía mặt trời mọc đi lên. Thiên thần ấy lớn tiếng gọi bốn thiên thần khác, là những vị được quyền phá hại đất liền và biển cả. Thiên thần ấy nói: “Xin đừng phá hại đất liền, biển cả và cây cối, trước khi chúng tôi đóng ấn trên trán các tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta”. Rồi tôi nghe nói đến con số những người được đóng ấn: một trăm bốn mươi bốn ngàn người thuộc mọi chi tộc con cái Israel.
Sau đó, tôi thấy một đoàn người thật đông đảo không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiến gtung hô: “Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta”. Tất cả các thiên thần đều đứng chung quanh ngai, chung quanh các Kỳ Mục và bốn Con Vật. Họ đều sấp mặt xuống, phủ phục trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa mà tung hô rằng:
“Amen! Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh, đến muôn thuở muôn đời! Amen!”
Một trong các Kỳ Mục lên tiếng hỏi tôi: “Những người mặc áo trắng kia là ai vậy? Họ từ đâu đến?” Tôi trả lời: “Thưa Ngài, Ngài biết đó”. Vị ấy bảo tôi: “Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên”.
Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA: Tv 23
Đáp: Lạy Chúa, đây chính là dòng dôi những kẻ tìm kiếm Thánh nhan Ngài.
Xướng: Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. Nền trái đất, Người dựng trên biển cả, đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.
Xướng: Ai được lên núi Chúa? Ai được ở trong đền thánh của Người? Đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẩu tượng.
Xướng: Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành, được Thiên Chúa Cứu Độ thưởng công xứn gđáng. Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người, tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Giacóp

BÀI ĐỌC II : 1 Ga 3, 1-3
Thiên Chúa thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ.
Anh em thân mến, anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta, là vì thế gian đã không biết Người. Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa; nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng: khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.
Phàm ai đặt hy vọng như thế nào vào Đức Kitô, thì làm cho mình nên thanh sạch như Người là Đấng thanh sạch.
Đó là Lời Chúa

TUNG HÔ TIN MỪNG
Halleluia, Halleluia. Chúa nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. Halleluia.

TIN MỪNG: Mt 5, 1-12a
Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêô.
Một hôm, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, Người lên tiếng dạy họ rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu không đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
Đó là Lời Chúa


CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN
NGÀY 05 THÁNG 11

BÀI ĐỌC I: Ml 1, 14b-2, 2b. 8-10
Các ngươi đã đi trệch đường và làm cho nhiều người lảo đảo.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Malakhia.
Đức Chúa các đạo binh phán: “Chính Ta là Đức Vua cao cả, và Danh Ta được kính sợ giữa chư dân. Và giờ đây, hỡi các tư tế, đây là lệnh truyền dành cho các ngươi: nếu các ngươi không nghe và không lưu tâm tôn vinh Danh Ta, Đức Chúa các đạo binh phán, Ta sẽ khiến các ngươi mắc tai họa, Ta sẽ biến phúc lành của các ngươi thành tai họa. Nhưng các ngươi đã đi trệch đường và làm cho nhiều người lảo đảo trên đường Luật dạy, các ngươi đã hủy hoại giao ước với Lêvi, Đức Chúa các đạo binh phán. Còn Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi đáng khinh và ra hèn mạt trước mặt toàn dân, vì các ngươi không tuân giữ đường lối Ta, và hay nể vì khi áp dụng Luật.
Tất cả chúng ta chẳng có cùng một Cha sao? Chẳng phải cùng một Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta sao? Thế mà sao chúng ta lại phản bội nhau mà vi phạm giao ước của cha ông chúng ta?
Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA: Tv 24
Đáp: Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.
Xướng: Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi. Đường cao vọng chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu.
Xướng: Hồn con, con vẫn trước sau, giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an vui.
Xướng: Cậy vào Chúa, Israel ơi, từ đây đến mãi muôn đời muôn năm.

BÀI ĐỌC II: 1Tx 2, 7b-9.13
Chúng tôi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica.
Thưa anh em, khi ở giữa anh em, chúng tôi đã cư xử thật dịu dàng, chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ. Chúng tôi đã qúy mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi. Thưa anh em, hẳn anh em còn nhớ nỗi khó nhọc vất vả của chúng tôi: đêm ngày chúng tôi đã làm việc, để khỏi thành gánh nặng cho một người nào trong anh em, suốt thời gian chúng tôi loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em.
Bởi thế, về phần chúng tôi, chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe Lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như Lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của Lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu.
Đó là Lời Chúa

TUNG HÔ TIN MỪNG
Halleluia, Halleluia. Anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời; anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Halleluia.

TIN MỪNG: Mt 23, 1-12
Họ nói mà không làm.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.
Bấy giờ, Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Pharisiêu ngồi trên tòa ông Môisen mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ; còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bỏ những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy.
“Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên”.
Đó là Lời Chúa

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
1. Hiệp cùng toàn thể Hội Thánh, chúng ta cầu xin cho Đức Thánh Cha luôn được tràn đầy sức sống của Chúa Thánh Thần, để ngài thi hành sứ mạng mục tử của mình, tiếp tục đồng hành với đoàn chiên đã được ủy thác ngay tại thế này. Chúng con cầu xin Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2. “Ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên”. Xin cho nhân phẩm và người nghèo được tôn trọng trong xã hội, cho những người thành đạt biết sống khiêm nhường; đặc biệt cho các nhà lãnh đạo biết yêu thương và tôn trọng người dân, hầu đất nước ngày càng tỏa rạng vẻ đẹp văn minh và hòa bình. Chúng con cầu xin Chúa.
3. “Tại sao mỗi người chúng ta lại khinh rẻ anh em mình”. Xin cho giới trẻ Công giáo trên toàn thế giới khi được mang tên Kitô hữu biết nhìn ra hình bóng Chúa Giêsu nơi những người kém may mắn hơn mình, hầu biết dùng những gì Chúa ban mà giúp đỡ và tôn trọng họ như lòng Chúa mong ước. Chúng con cầu xin Chúa.
4. Tháng 11 Hội thánh mời gọi chúng ta nhớ đến các đẳng linh hồn. Xin cho mỗi người chúng ta siêng năng cầu nguyện và tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho những người đã qua đời. Chúng ta cũng tin rằng họ cũng cầu nguyện cho chúng ta khi đến điện kiến trước tòa Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.


CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN
Ngày 12-11-2023

BÀI ĐỌC I: Kn 6, 12-16
Ai tìm kiếm Đức Khôn Ngoan, thì Đức Khôn Ngoan cho gặp.
Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan.
Đức Khôn Ngoan sáng chói, và không hề tàn tạ. Ai mến chuộng Đức Khôn Ngoan, thì Đức Khôn Ngoan dễ dàng cho chiêm ngưỡng. Ai tìm kiếm Đức Khôn Ngoan, thì Đức Khôn Ngoan cho gặp. Ai khát khao Đức Khôn Ngoan, thì Đức Khôn Ngoan đi bước trước mà tỏ mình cho biết. Ai từ sáng sớm đã tìm Đức Khôn Ngoan, thì không phải nhọc nhằn vất vả. Họ sẽ thấy Đức Khôn Ngoan ngồi ngay trước cửa nhà. Để tâm suy niệm về Đức Khôn Ngoan là đạt được sự minh mẫn toàn hảo. Ai vì Đức Khôn Ngoan mà thức khuya dậy sớm, sẽ mau trút được mọi lo âu. Vì những ai xứng đáng với Đức Khôn Ngoan, thì Đức Khôn Ngoan rảo quanh tìm kiếm. Trên các nẻo đường họ đi, Đức Khôn Ngoan niềm nở xuất hiện. Mỗi khi họ suy tưởng điều gì, Đức Khôn Ngoan đều đến với họ.
Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA: TV 62
Đáp: Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao khát Chúa.
Xướng: Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.
Xướng: Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện, để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. Bởi ân tình Ngài qúy hơn mạng sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.
Xướng: Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng, và giơ tay cầu khẩn Danh Ngài. Lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.
Xướng: Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ, suốt năm canh thầm thĩ với Ngài. Quả thật Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

BÀI ĐỌC II: 1 Tx 4, 13-18
Những người đã an giấc trong Đức Giêsu, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica.
Thưa anh em, về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tìn rằng: Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng: những người đã an giấc trong Chúa Giêsu, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu.
Dựa vào Lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này là, chúng ta, những người đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa Quang Lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã an giấc ngàn thu đâu. Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên; rồi đến chúng ta, là những người đang sống , những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ, để nghênh đón Chúa trong không trung.
Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau.
Đó là Lời Chúa

TUNG HÔ TIN MỪNG
Halleluia, Halleluia. Anh em hãy canh thức và hãy sẳn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì con Người sẽ đến. Halleluia.

TIN MỪNG: Mt 25, 1-13
Chú rể kia rồi, ra đón đi!.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.
Hôm ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Nước Trời sẽ giống như chuyện mười cô trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên: “Chú rể kia rồi, ra đón đi!” Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: “Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi!” Các cô khôn đáp: “Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn”. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: “Thưa Ngài, thưa Ngài! Mở cửa cho chúng tôi với!” Nhưng Người đáp: “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!” Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”.
Đó là Lời Chúa

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
1. Hội Thánh có sứ mệnh làm chứng cho Chúa ở trần gian này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị lãnh đạo trong Hội Thánh có lòng dũng cảm để sống cho Chúa và làm chứng cho Chúa, trong việc giữ gìn, bảo vệ và cùng phát huy chân lý Đức Tin. Chúng con cầu xin Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2. “Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho từng người trong cộng đoàn chúng ta, biết thống hối mỗi khi lầm lạc tội lỗi biết ăn năn thống hối, tin tưởng và phó thác cuộc đời cho Chúa Giêsu nhân ái, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi. Chúng con cầu xin Chúa.
3. Thử thách gian truân dễ làm cho con người mất niềm tin. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang gặp khó khăn, thứ thách, buồn phiền trong cuộc sống, biết tìm đến Chúa là Đấng luôn an ủi mọi kẻ ưu phiền. Chúng con cầu xin Chúa.
4. Xin cho các bạn trẻ luôn biết noi gương sáng các bậc hiền nhân, mạnh mẽ khước từ những cám dỗ, can đảm tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô bằng một lối sống trung thành với Lời Chúa dạy, và hăng say rao truyền Tin Mừng Nước Chúa cho những người chưa nhận biết Người. Chúng con cầu xin Chúa.CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN
19-11-2023

BÀI ĐỌC I: Cn 31, 10-13. 19-20. 30-31
Nàng hưởng những thành quả tay nàng làm ra.
Lời Chúa trong sách Châm Ngôn.
Tìm đâu ra một người vợ đảm đang? Nàng qúy giá vượt xa châu ngọc. Chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng, chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc. Suốt đời, nàng đem lại hạnh phúc, chứ không gây tai họa cho chồng. Nàng tìm kiếm len và vải gai, rồi vui vẻ ra tay làm việc, nàng tra tay vào guồng kéo sợi, và cầm chắc suốt chỉ trong tay. Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ, và đưa tay cứu kẻ khốn cùng. Duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân, người phụ nữ kính sợ Đức Chúa mới đáng cho người đời ca tụng. Hãy để cho nàng hưởng những thành quả tay nàng làm ra. Ước chi nơi cổng thành nàng luôn được tán dương ca tụng, do những việc nàng làm.
Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA: Tv 127
Đáp: Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa.
Xướng: Hạnh phuc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may.
Xướng: Hiền thê bạn trong cửa trong nhà, khác nào cây nho đầy hoa trái; và bầy con tựa những cây ô liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn.
Xướng: Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. Xin Chúa từ Sion xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. Ước chi trong suốt cả cuộc đời, bạn được thấy Giêrusalem phồn thịnh.

BÀI ĐỌC II: 1 Tx 5, 1-6
Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica.
Thưa anh em, về ngày giờ và thời kỳ Chúa đến, anh em không cần ai viết cho anh em. Vì chính anh em đã biết rõ: ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm. Khi người ta nói: “bình an biết bao, yên ổn biết bao!”, thì lúc ấy tai họa sẽ thình lình ập xuống, tựa cơn đau chuyển bụng đến với người đàn bà có thai, và sẽ chẳng có ai trốn thoát được.
Thưa anh em, anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em. Vi tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ.
Đó là Lời Chúa

TUNG HÔ TIN MỪNG
Halleluia, Halleluia. Chúa nói: hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy, thì sinh nhiều hoa trái. Halleluia.

TIN MỪNG: Mt 25, 14-30
Được giao ít mà anh đã trung thành, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.
Bấy giờ, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây”. Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây”. Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, vì thế tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này!” Ông chủ đáp: “Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc, nghiến răng”.
Đó là Lời Chúa

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
1. “Người lãnh được hai nén cũng đi làm lợi được hai nén khác”. Nhờ lời chuyển cầu của các thánh tử đạo Việt Nam, xin cho các mục tử trong Hội Thánh được ơn can đảm vượt thắng cám dỗ trần gian, hiến trọn đời mình phụng sự Chúa và chăn dắt đoàn chiên Chúa giao phó, để xứng đáng với thiên chức đời đời Chúa đã chọn gọi. Chúng con cầu xin Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2. “Người lãnh một nén đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ”. Nhờ lời chuyển cầu của các thánh tử đạo Việt Nam, xin cho các y bác sĩ được giàu nhân đức, tận tâm với các bệnh nhận; xin cho các nhà giáo dục biết dùng kiến thức và lương tâm để giáo dục người trẻ nên những công dân lương thiện, giàu lòng nhân ái, biết tôn trọng sự thật và hết lòng vì lợi ích chung. Chúng con cầu xin Chúa.
3. Nhờ lời chuyển cầu của các thánh tử đạo Việt Nam, xin cho những anh chị em khuyết tật, thiểu năng, được xã hội và những nhà có trách nhiệm quan tâm giúp đỡ, để họ có thể tận dụng khả năng giới hạn của mình, mà làm giàu đời mình bằng niềm tin và hy vọng. Chúng con cầu xin Chúa.
4. Hôm nay là ngày Thế Giới Người Nghèo. Nhờ lời chuyển cầu của các thánh tử đạo Việt Nam, xin cho mỗi người chúng ta luôn tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi Chúa đến, bằng đời sống đức tin nhiệt thành, cầu nguyện sâu xa và yêu thương phục vụ tha nhân, nhất là những người nghèo khổ. Chúng con cầu xin Chúa.


CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN
Ngày 26-11-2023

LỄ CHÚA GIÊSU VUA VŨ TRỤ

BÀI ĐỌC I: Ed 34, 11-12.15-17
Phần các ngươi, hỡi chiên của Ta, nầy Ta sẽ xét xử giữa chiên với chiên.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Edêkien.
Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: “Đây chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm. Như mục tử kiểm điểm đàn vật của mình vào ngày người ấy ở giữa đàn chiên bị tản mác thế nào, thì Ta cũng sẻ kiểm điểm chiên của Ta như vậy. Ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mác, vào ngày mây đen mù mịt. Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ - sấm ngôn của Đức Chúa Thượng - Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo mập, con nào khỏe mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng.
Phần các người, hỡi chiên của Ta, Đức Chúa là Chúa Thượng phán, này ta sẽ xét xử giữa chiên với chiên, giữa cừu với dê”.
Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA: Tv 22
Đáp: Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
Xướng: Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Xướng: Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người.
Xướng: Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa xức dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa.
Xướng: Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên.


BÀI ĐỌC II: 1 Cr 15, 20-26. 28
Đức Kitô trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha, và như vậy, Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Thưa anh em, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với Ađam mà phải chết, thì mọi người, nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng được Thiên Chúa cho sống. Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình: mở đường là Đức Kitô, rồi khi Đức Kitô quang lâm, thì đến lượt những kẻ thuộc về Người. Sau đó mọi sự đều hoàn tất, khi Người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha.
Thật vậy, Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết. Lúc muôn loài đã quy phục Đức Kitô, thì chính Người, vì là Con, cũng sẽ quy phục Đấng bắt muôn loài phải quy phục Người; và như vậy, Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài.
Đó là Lời Chúa

TUNG HÔ TIN MỪNG
Halleluia, Halleluia. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đavít, tổ phụ chúng ta. Halleluia.

TIN MỪNG: Mt 25, 31-46
Con Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.
Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thưở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han”. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?” Đức Vua sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẳn cho tên Ác Qủy và các sứ thần của nó. Vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng”. Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát hoặc là khách lạ; hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?” Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: “Ta bảo thật các ngưoi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé mọn nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy”. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời”.
Đó là Lời Chúa

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
1. “Chính ta sẽ chăn dắt các chiên ta”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, biết noi gương Chúa Kitô Vua tình thương, luôn tận tâm, tận lực và tận tình chăm sóc đoàn chiên Chúa trao phó. Chúng con cầu xin Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúa Giêsu Kitô là vị Vua đem lại hoà bình thật sự cho nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa, tiêu diệt mầm mống chiến tranh, hận thù, bạo lực, và đem lại cho nhân loại hạnh phúc chân thật, để hết thảy mọi người được sống trong hòa bình, an cư lạc nghiệp vững bền. Chúng con cầu xin Chúa.
3. “Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người trong trong cộng đoàn, luôn ý thức sống Lời Chúa, để xứng đáng là dân thánh của Vua nhân lành, bằng những hy sinh và phục vụ Chúa qua những anh chị em bé nhỏ nghèo hèn. Chúng con cầu xin Chúa.
4. Trong những ngày cuối cùng của Năm Phụng Vụ này, chúng ta ý thức hơn về cùng đích của cuộc đời mình. Đó là con người được dựng nên để ngợi khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa; nhờ đó cứu rỗi linh hồn mình. Bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá, thì cũng sẽ bước với Người trong vinh quang Phục Sinh. Xin Chúa Giêsu Kitô mãi mãi là Vua của mỗi người chúng ta. Chúng con cầu xin Chúa.

Ngày đăng: 26/10/2023
© 2021 Cộng đoàn công giáo Việt Nam - Osaka.
All rights reserved.